rehovotהספר "ויקרא שמה רחבות" מגולל את סיפורה של רחובות מימי ח'רבת דוראן עד לקיומה הנוכחי כעיר המדע וההדר.

מספרי ארץ ישראל, אחד מספרי מורשת ישראל, המגולל את סיפור הציונות מראשיתה וקורות המדינה בהתהוותה ועל השאיפה והחזון להקים מושבה עצמאית בארץ ישראל. ראשיתה בכיבושה מידי הערבים, קליטת העלייה היהודית, בנייתה והגשמת חלום ההתיישבות הציונית. הספר שוזר דמויות מרתקות כחלק מסיפור התהוותה של רחובות.

לקריאה לחץ כאן

 

 

 

קישורים נוספים:

לתקציר הספר סיפורי הרצליה 
לתקציר הספר טיפה משלי
לתקציר הספר מצודת כח