book-8

 טיפה משלי

בספרו האוטוביוגרפי מביא יהודה דקל את סיפורו של דור תש"ח ואת סיפורה של ההתיישבות בארץ ישראל במאה העשרים, כשהם שזורים בסיפורו האישי מאוד. ההיסטוריה של ארץ ישראל נפרשת מזווית הראיה הייחודית של חלוץ שורשי, שהיה מעורב בהקמת המדינה ובהגנה עליה, ועסק כל ימיו בתכנון ובהובלת ההתיישבות הכפרית בכל אזורי הארץ.

מעשה ההתיישבות מתואר לפרטים – פיתוח החקלאות המתקדמת, הטמעת התיעוש המודרני והדמויות הפועלות.

אירועי ההגנה והתיישבות, שמוצגים בהיבט הלאומי והפרטי, מתמזגים עם אלבום התמונות האישי-משפחתי, אשר נפרש על פני התקופה של כמאה – החל מסבתו והוריו, דרך רעייתו-שותפתו לחיים, אל החברים, הילדים, הנכדים והנינות.