Page 1 - קרובים רחוקים
P. 1
שמואל הר נוי‬

‫רחוקים‬
‫קרובים‬

‫סיפורם של בתי חולים בצפת‬

‫בית החולים של האגודה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים ובית החולים רוטשילד‪-‬הדסה‬

‫מונוגרפיה של מקום‬
   1   2   3   4   5   6