Page 237 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 237

נשיא רוסיה פוטין נושא דברו בכנס IRL במוסקבה
המוסדות היהודיים המשפיעים ביותר ורבה תרומתה לבנייתה של המדינה היהודית, לפעילות יהודית ברחבי העולם ולסיוע בנושאי חינוך, מדע ותרבות".
לסיום פרק זה, שניים מהדיירים הוותיקים של בית המוסדות הלאומיים היו דוד בן-גוריון וחיים הרצוג. בתמונה: פגישה היסטורית ביניהם ברחבת הכותל המערבי בעת מלחמת ששת הימים.
235   235   236   237   238   239