by דקל, יהודה

טיפה משלי

Published Date : 02/2008

נסיון

$140

Special Offers 20% discount

סיפור חייו של איש הפלמ"ח, יהודה דקל אשר הלך לעולמו בינואר 2008. הספר הוכן על ידו ויצא לאור בידי המשפחה. שרשים; נעורים; מלחמת העצמאות; נחמה (אשתו); לכיש והנגב; חבל ירושלים; גוש עציון והבקעה; סגן המנהל הכללי של מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית; מלחמת יום הכיפורים; תעשיות בהתיישבות; פרק סיום - החברים, ההכשרה והמשפחה; הדלקת המשואה בערב יום העצמאות.

הורד ספר

:

: 275
: עברית
: 123456798

תיאור הספר

ביקורות