ויקרא שמה רחבות - ספרי מורשת ישראלהספר "ויקרא שמה רחבות" מגולל את סיפורה של רחובות מימי ח'רבת דוראן עד לקיומה הנוכחי כעיר המדע וההדר. מספרי ארץ ישראל, ספרים על הפלמ"ח ואחד מספרי מורשת ישראל, המגולל את סיפור הציונות מראשיתה וקורות המדינה בהתהוותה ועל השאיפה והחזון להקים מושבה עצמאית בארץ ישראל. ראשיתה בכיבושה מידי הערבים, קליטת העלייה היהודית, בנייתה והגשמת חלום ההתיישבות הציונית. לקריאה לחץ כאן , לתקציר לחץ כאן

סיפורי הרצליהסיפורי הרצליה – ממושבה חקלאית למרכז היי-טק. הרצליה היא דוגמה מובהקת להתיישבות ציונית שראשיתה חקלאית והמשכה תעשייה, שירותים ותיירות. המושבה התעצבה ממושבה חקלאית מוקפת מעברות וכפרים ערביים לעיר תרבות, תעשייה, חינוך והשכלה גבוהה. זהו סיפורה של עיר המהווה חלק מהחזון הציוני ומורשת ישראל לדורותיה. לקריאה לחץ כאן , לתקצר לחץ כאן

 

טיפה משלי (יהודה דקל) - ספרים על הפלמ"חבספרו האוטוביוגרפי מביא יהודה דקל, כמו שאר הספרים על הפלמ"ח, את סיפורו של דור תש"ח ואת סיפורה של ההתיישבות בארץ ישראל במאה העשרים, כשהם שזורים בסיפורו האישי מאוד. ההיסטוריה של ארץ ישראל נפרשת מזווית הראיה הייחודית של חלוץ שורשי, שהיה מעורב בהקמת המדינה ובהגנה עליה ועסק כל ימיו בתכנון ובהובלת ההתיישבות הכפרית בכל אזורי הארץ. לקריאה לחץ כאן , לתקציר הספר לחץ כאן

 

מצודת כח - ספרים על הפלמ"חסיפורה של מצודת כח הוא סיפור מורשת קרב, הקרב על מצודת נבי יושע בה הלוחמים חירפו נפשם במטרה לכבוש את המצודה מידי הערבים. כיבוש המצודה מסמלת את רוח הגבורה, החלוציות, הדבקות במטרה שאיפינו את הלוחמים והנופלים בשליחות  מימוש החזון להתיישבות היהודית בארץ ישראל.   לקריאה לחץ כאן , לתקציר לחץ כאן