Page 7 - יום שישי הגדול
P. 7
‫תוכן‬

‫‪ 7‬מבוא‬

‫‪ 9‬פרק ראשון | מדינה נולדת‬

‫מגילת העצמאות * מנשר מועצת המדינה הזמנית * יומן המלחמה של דוד בן‪-‬גוריון ביום קום המדינה ‪" -‬יומן‬
‫המלחמה ‪ -‬תש"ח‪-‬תש"ט"‪ ,‬עורכים גרשון ריבלין ואלחנן אורן * ד"ר חיים וייצמן כותב לבן‪-‬גוריון מניו‪-‬יורק‬
‫ביום קום המדינה * יומו של בן‪-‬גוריון ‪ -‬מתוך "בן‪-‬גוריון"‪ ,‬ספרו של מיכאל בר‪-‬זהר * היום הגדול ‪ -‬פרק מהספר‬
‫"עכשיו או לעולם לא"‪ ,‬בעריכת מאיר אביזוהר ואבי בראלי * בכירי ה"הגנה" בטקס ההכרזה ‪ -‬מתוך ספרו של‬
‫יוסף אבידר‪" ,‬בדרך לצה"ל" * "מאחורי הקלעים של טקס החתימה" ‪ -‬פנחס יורמן‪" ,‬דבר השבוע"‪17.4.1953 ,‬‬
‫* ביוגרפיות קצרות של ‪ 37‬החותמים ותמונותיהם * "חתימה טובה" ‪ -‬זיכרונות של החותמים (המקורות‪:‬‬
‫"מעריב"‪ 23.4.1958 ,‬ו"במחנה נח"ל"‪ ,‬גל' מאי ‪ * )1965‬טקס הקמת המדינה ‪ -‬סיקור בשלושה עיתונים ("הארץ"‪,‬‬
‫"דבר" ו"הבוקר" מ‪ 16-‬במאי ‪" * )1948‬יום שישי הארוך" – היישוב היהודי ביום קום המדינה‪ ,‬כתבה של רימונה‬
‫דינור‪" ,‬במחנה גדנ"ע"‪ ,‬גליון יום העצמאות תשכ"ג‪ * 1963-‬השידור הראשון של קול ישראל ‪ -‬מתוך ספרו של‬
‫איזי מן‪" ,‬קול ישראל מירושלים" * נחשף הבונקר ממנו הועבר השידור הראשון של קול ישראל ‪ -‬אתר ‪,xnet‬‬

‫‪ * 20.6.2013‬מכתב לבן שנה ורבע ביום קום המדינה ‪ -‬צבי סגל‪.‬‬

‫‪ 91‬פרק שני | באותו יום ב‪-‬‬

‫בקרבות הדרך לירושלים ‪ -‬יצחק רבין בספרו "פנקס שירות" * בירושלים ‪ -‬קטעים מספרו של ישורון קשת‬
‫"בירושלים הנצורה" * החותם העשירי היה נצור בירושלים ‪ -‬סיפורו של אליהו דובקין‪ ,‬מתוך "החותם העשירי"‬
‫מאת מרדכי נאור * "ביום הקמת המדינה ‪ -‬מגוש עציון לחברון" ‪ -‬אוריאל אופק כותב על יומו האחרון של גוש‬
‫עציון‪ ,‬מתוך הספר "מעוז עציון" מאת אברהם טריינין ואוריאל אופק * טקס העצמאות בחיפה ‪" -‬על המשמר"‪,‬‬
‫‪" * 16.5.1948‬מדינה נולדת" ‪ -‬מתוך הספר "למעלה על המגדל"‪ ,‬מאת מרדכי נאור * מה עשית ביום קום‬
‫המדינה בין השעות ‪ 3‬ל‪ 5-‬אחה"צ? ‪ -‬לקט זיכרונות‪ ,‬מתוך התוכנית "השעתיים שעשו היסטוריה"‪ ,‬גלי צה"ל‪,‬‬

‫‪" * 4.5.1973‬שעות אחרונות במפעל החשמל בנהריים" ‪ -‬מתוך ספרו של זאב כחֹל‪" ,‬סכרים בפרץ"‪.‬‬

‫‪ 115‬פרק שלישי | לפני ההכרזה‬

‫"במטה הראשי של בן‪-‬גוריון בתל‪-‬אביב" ‪" -‬דבר"‪" * 24.5.1958 ,‬יום רביעי הגדול" מאת מרדכי נאור * "אנחנו‬
‫מוכרחים ללכת קדימה" הרצאת משה שרתוק במרכז מפא"י ‪ ,11.5.1948 -‬מתוך ספרו "דבר דָבּור" * ביקור‬
‫בתל‪-‬אביב ויפו בימים אלה ‪ -‬אי‪ .‬פי‪ .‬סטון‪" ,‬על המשמר"‪" * 14.5.1948 ,‬הבריטים עוזבים" ‪ -‬מתוך ספרו של‬

‫זאב שרף‪" ,‬שלושה ימים"‪.‬‬

‫‪ 137‬פרק רביעי | אחרי ההכרזה‬

‫מוטי גולני ‪ -‬השעות האחרונות של הנציב העליון האחרון‪ ,‬מתוך הספר "הנציב האחרון" * "הפלישה מתחילה" ‪-‬‬
‫מתוך הספר "משני עברי הגבעה" של ג'ון ודוד קמחי * "נהיה ראויים לשעה הגדולה" ‪ -‬נאומו של ד‪ .‬בן‪-‬גוריון‪,‬‬
‫ראש הממשלה הזמנית בקול ישראל‪ ,‬מוצ"ש‪" * 15.5.1948 ,‬קדימה לקרב‪ ,‬קדימה לניצחון" ‪ -‬נאומו של מנחם‬
‫בגין ברדיו של אצ"ל‪ ,‬מוצ"ש‪" * 15.5.1948 ,‬סוף שבוע ראשון של עצמאות" ‪ -‬מרדכי נאור * "אוטואמנציפציה"‬

‫‪ -‬הלל דנציג‪" ,‬הפועל הצעיר"‪ ,‬גל' ‪.19.5.1948 ,36‬‬

‫מדינה נולדת ‪5‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12