Page 128 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 128

בחורף תש"ח-1948 התנהלה ברחבי הארץ "מלחמת הדרכים", או "מלחמת התחבורה", ואולי טוב יותר להכתירה בצמד המילים "מלחמת השיירות". זו הייתה מלחמה ארוכה והיא נמשכה חמישה חודשים (דצמבר 1947–אפריל 1948), ולחמו בה יהודי ארץ ישראל באמצעות ה"הגנה" כדי להבטיח גישה לכל אחד מ-350 היישובים שהיו פרוסים ברחבי הארץ. מולם התייצבו ערביי
הארץ בסיוע "צבא ההצלה" הערבי, ועשו הכול כדי למנוע זאת.
מלחמת השיירות התחוללה בגליל העליון, בגליל המערבי, בדרכים אל הדרום והנגב, אך בעיקר בכביש העולה לירושלים, שכן הערבים עשו כל מאמץ אפשרי "לחנוק" את ירושלים היהודית, שבימים ההם חיו בה כ-100 אלף נפש,
ולצידם כ-60 אלף ערבים בשכונות הערביות.
כשהחלו ההתנכלויות לתחבורה היהודית לירושלים וליישובים אחרים נקבע שכמה מכוניות ייסעו יחד, מלוות באנשי ביטחון יהודים. בתוך שבועות אחדים הוברר שרק שיירות גדולות ומאובטחות מסוגלות להתגבר על המחסומים
והמארבים שהציבו הערבים.
126
126
הבית בתש״ח


   126   127   128   129   130