Page 189 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 189

כאשר צולם במאי 1960 בירושלים הסרט "אקסודוס", שוחזרה התכנסות ההמונים בליל הכ"ט בנובמבר ברחבת בית המוסדות לא במקום ההתרחשות אלא במגרש הרוסים. הידיעה לקוחה מהעיתון "למרחב", 24 במאי 1960
187

   187   188   189   190   191