Page 188 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 188

אחד הטקסים הנאים ביותר שראתה ירושלים הבירה בשנים האחרונות היה הטקס לחג מתן דגל ירושלים שנערך אתמול אחה"צ. היו בו כל המעלות שאפשר למנות בחגיגה מעין זו – תוכן נאה, סדר גמור, נאומים קצרים ועל הכול – המראה הנשגב של ירושלים בשעות אחה"צ, המתגלה מחצר המוסדות הלאומיים.
לטקס הגיעו תלמידים מכל קצוות הארץ, ובראשם חתני השמחה, תלמידי בית הספר העממי בחדרה, זוכה השנה בתחרות. בית הסוכנות והקרנות הלאומיות כוסה בירק ובדגלי ציון, סיים העיתון את הדיווח.
בשנים הראשונות הוענק "דגל ירושלים" על ידי יו"ר קק"ל מנחם אוסישקין. לאחר מותו ב-1941 נקרא המפעל על שמו. בין הזוכים ב"דגל ירושלים" במהלך השנים היו בית הספר בדגניה, שנקר בחולון, גימנסיה הרצליה, תיכון שלווה בתל-אביב, ממלכתי ב' בנס ציונה, יסודי פרדס חנה, בית הספר הריאלי בחיפה, ובתי הספר בקריית חיים ובקריית ים. הפעם האחרונה שנמצא דיווח על הטקס היא מ-1976, והזוכה היה בית הספר על שם א"ד גורדון בתל-אביב.
עם השנים הועם זוהרה של "הכיכר הלאומית" בחצר בית המוסדות הלאומיים. סידורי ביטחון, קשיי תחבורה ברחובות שמסביב לבניין וגורמים נוספים הביאו להפסקת השימוש בה. היא, בפשטות, לא הספיקה להכיל את ההמונים שהגיעו לאירועים מרכזיים בירושלים. דוגמה טובה היא התכנסות הרבבות שאורגנה בשנת 1960 כדי לשחזר את השמחה ההמונית בחצר המוסדות הלאומיים לאחר החלטת כ"ט בנובמבר. על המלאכה ניצח אז אוטו פרמינג'ר, במאי הקולנוע היהודי-אמריקני, שהסריט בארץ את סרטו הנודע "אקסודוס" וביקש להכליל את האירוע בסרטו.
תחילה נבדקה האפשרות לשחזר את הלילה הדרמטי ההוא באתר האמיתי, חצר המוסדות ברחביה. פרמינג'ר הגיע, בדק וקבע: אני רוצה עשרות אלפים, ולכאן הם לא ייכנסו. האתר שנבחר היה מגרש הרוסים בירושלים. במקום הוקמה תפאורה של חזית בית המוסדות הלאומיים, ותושבי ירושלים והארץ הוזמנו להיות ניצבים בעצרת המשוחזרת. הדרך לרכישת כרטיס ל"מופע" הייתה מקורית: כל מי שרכש באותו שבוע כרטיס של מפעל הפיס בסך לירה אחת היה רשאי להשתתף בצילומים ואלה נמשכו שעות. נוסף על כך הובטח לרוכשי הכרטיסים כי שישה מהם שיעלו בגורל ייסעו
להצגת הבכורה החגיגית של הסרט בניו-יורק.
אין פלא ש-20 אלף נענו ומילאו את מגרש הרוסים עד אפס מקום. כרטיסי הפיס ששימשו ככרטיסים לעצרת המשוחזרת היו סחורה חמה בירושלים ערב הצילומים ונמסר כי ספסרים מכרו אותם בלירה וחצי ואפילו בשתי לירות.
כיום החצר פתוחה לקהל ונערכים בה טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל, לנפגעי טרור בעם היהודי, ליום השואה, ועוד.
186
186

   186   187   188   189   190