Page 296 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 296

בעקבות הצהרת בלפור החליט חבר הלאומים בשנת 1922 להקים "סוכנות יהודית" שתייצג את האינטרסים של העם היהודי. מטרתה העיקרית של סוכנות זו, שנוסדה באופן רשמי על ידי הקונגרס הציוני רק בשנת 1929, הייתה לספק מענה לצורך הגדול ביותר של העם היהודי באותם ימים: בית לאומי. מאז, ובכל דור ודור, הסוכנות היהודית לארץ ישראל התמודדה עם הצרכים הגדולים והמהותיים ביותר של היישוב היהודי, מדינת ישראל והעם בתפוצות.
294
294
הסוכנות היהודית לקראת העשור העשירי   294   295   296   297   298