Page 309 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 309

בנימין אוראל (פייבלסון) נולד בליטא והפגין כישרונות אומנותיים כבר בילדותו. ב-1908 נשלח על ידי משפחתו ללמוד בישיבה בירושלים אך התנתק ממנה ונרשם ל"בצלאל". סיים את לימודיו במוסד והמשיך כמורה. הוא שאף ללמוד אדריכלות, אך בעת ההיא לא נמצא בארץ מוסד שיכשיר אותו. אוראל יצא לחוץ לארץ ועבד במשרדי אדריכלים בברלין ובפריז. בשובו ארצה נכנס לשותפות עם האדריכל יחזקאל זוהר. אוראל נמנה עם המתכננים של מפעל החשמל בנהריים, ומקובל כי תרומתו הייתה הגדולה ביותר מקרב האדריכלים המתכננים – אוראל וזוהר, מנדלסון וסורסקי (המהנדס הראשי במחלקת
התכנון של חברת החשמל). במשך שנים תכננו אוראל וזוהר עשרות בתים בחיפה ורבים מהם נמצאים ברשימת השימור של עיריית חיפה. השניים תכננו גם מבנים ברחבי הארץ – מנהריה עד רחובות. בניו דרור ואלוף אור-אל כתבו עליו את הספר "בנימין אוראל: אדריכל ללא דיפלומה" (2008).
בנימין אנקשטיין, יליד בילורוסיה שבתחומי האימפריה הצארית (כיום בלרוס). עלה ארצה ב-1920, בגיל 19 והתחיל לעבוד במשרדי אדריכלים שונים (עבד כפועל בנין אצל הקבלן י' מגידוביץ', וב-1924 החל לעבוד כשרטט במשרדם של ברלין - פסובסקי). השתתף בתחרות המוסדות הלאומיים בלא שהייתה לו הכשרה אדריכלית מקצועית. ב-1928 יצא ללימודים באוניברסיטאות בריסל וגנט בבלגיה. עבד במשרד אדריכלים בבלגיה, תכנן את בנק התעשייה הבלגי וחזר ארצה ב-1932. במשך 17 שנה, עד מותו המוקדם ב-1949, תכנן מבנים בתל-אביב ומחוצה לה. הבניין המזוהה ביותר איתו הוא בית קרן קימת ברחוב צבי הרמן שפירא במרכז תל-אביב, שעל תכנונו זכה בתחרות ב-1937. הבית שימש כ"בית הממשלה" בתש"ח ובו נוסחה מגילת העצמאות. כמו כן, לבדו ועם אחרים הוא תכנן את בית גורדון - מוזיאון הטבע בדגניה א', את מוסך "דן" בתל-אביב ואת בתיהם של פועלי נמל תל-אביב ברחוב בני דן בעיר. בין 1940 ל-1945 עבד עבור המשרד לעבודות
ציבוריות של ממשלת המנדט בירושלים ותכנן תחנות משטרה. במלאות שלושים למותו נערכה בבית המהנדס בתל אביב תערוכה של כל תוכניות הבניין שלו.
אלכסנדר ברוואלד נולד בברלין, עבד בפרוסיה והגיע לראשונה לארץ ישראל בשנת 1909. שנה לאחר מכן הגיע שנית והפעם נתבקש לתכנן בחיפה את בניין ה"טכניקום" (כיום הטכניון). הבניין הוקם, אך המוסד נפתח רק ב-1925.
עוד תכנן את בית הספר הריאלי בסמוך לבניין הטכניון. ברוואלד שב ועלה ארצה בשנות העשרים. נמנה עם המורים הראשונים בטכניון ועמד בראש הפקולטה לאדריכלות. בבתים שבנה הוא שילב יסודות מזרחיים. בין השאר תכנן את בניין בנק אנגלו-פלשתינה בחיפה, ה"קואופרציה" במרחביה ואת בית הצייר הרמן שטרוק בחיפה, שמשמש כיום כמוזיאון. עבודתו האחרונה הייתה תכנון בית החולים המרכזי בעמק יזרעאל ובו כבר התרחק ממאמציו לגבש סגנון מקומי בהשראת האדריכלות הערבית במזרח התיכון ותכנן אותו בסגנון הבין-לאומי.
307
בנימין אוראל (1889–1968)
בנימין אנקשטיין (1903–1949)
אלכסנדר ברוואלד (1877–1930)

   307   308   309   310   311