Page 322 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 322

נען 117 נקדימון, שלמה 129 נרקיס, עוזי 194 276 נתיב (ארגון) 191 193 196 199 202 205
ס
סהר, יחזקאל 163 סובלזון, יוחנן (הנס) 50 311 סוד מוריה, ס' 26 306 הסוכנות היהודית 7 13-10 21-18 47 -54 52 65 68 73 78-75 88-82 94-92 96 97 102 104 107 114-112 118-116 120 121 123 127 130 136-132 138 143 148-146 151 158 168-166 174 177 179 180 183 186 190 191 193 194 196 203-200 205 207 213-211 219-216 231-222 233 241 248 250 277-260 283 286 287 290 294
299-296 303 316 סולד, הנרייטה 76 248 249 264 287 סוקולוב, נחום 92 246 247 261 287 סוריה 66 121 218 290 סטלין, יוסף 68 91 96 191 סילבר, אבא הלל 138 סילברמן, סידני 118 סין 96 סלומון, חיים 179 סלנט, יהושע 52 311 סמבורסקי, דניאל 92 סמואל, אדווין 148-146 233 סנה, משה 113 118 130 134 סנטור, דוד ורנר 102 212 סנש, חנה 182 סער, יעקב 316 ספיר, פנחס 183 211 276 ספר הזהב של קרן קימת לישראל 90 91 הספר הלבן (1939) 174 176 215 216 סתרי, יגאל 280
ע
עבר הירדן 132 136 138 214 עוזאי, יעל 271 עוזיאל, הרב בן ציון חי 104 106 107 130 179
182 264 עטר, דני 11 233 234 עיראק 66 179 214 215 218 223 269 על המשמר (עיתון) 150 166 179 266 267
269 271 272 274
174 176 213 215 216 263 264 290 מלחמתהעצמאות979289846754207 153-126 157 267 284 מלחמת יום הכיפורים 93 201 מלחמת סיני (מבצע קדש) 270 מלחמת ששת הימים 85 87 93 193 194 201 228-226 235 273 מלצר, שרגא פייבל 179 הממשלה הזמנית 97 135 157 222 266 מנדלסון, הוגו 316 מנהל מקרקעי ישראל 89 90 מנהלת העם 97 135 מסמך הססטוס-קוו 219 220 מעט לעת (עלון) 290 291 מעריב (עיתון) 136 158 167 240 275 276 מפא"י 94 104 158 212 217 219 222 מפ"ם 158 מצרים 66 106 276 מק"י 158 מרגלית, ד"ר 104 106 107 מרגלית, יוסף (יוסי) 127 146 148 המרד הערבי (מאורעות 1939-1936) 65 66 96 213 263 283 מרום, דרור 231 מרוקו 269 270 מרידור, דן 233 משפטי לנינגרד 199-197 המשרד הארץ-ישראלי 16 283 משרד ראש הממשלה 19 22 54 79 166 167 169 191 193 224 247 251 252 268 271 286
נ
נבון, יצחק 224 254 255 נבנצאל, יצחק ארנסט 183 נהריה 132 נודל, אידה 199 200 נורדאו, מקס 286 ניו יורק 53 72 129 130 134 147 172 186 193 232 284 ניו יורק טיימס (עיתון) 159 ניוטון, ר' 116 ניומן, עמנואל 76 ניידיץ', יצחק 74 ניצנה 231-229 ניר, נחום 102 108 נעמ"ת 87
לחיים חדשים (סרט) 92 261 לטרון 113 117 120 265 266 ליבק, אלכס 316 ליס, יהודה 153 ליפסקי, לואי 75 ליפשיץ, נחום 102 למרחב (עיתון) 272 לסקוב, חיים 127 לסקי, הרולד 104 לקט, יחיאל 233
מ
מאורעות תרפ"ט 65 96 215 מאיר (מאירסון), גולדה 67 83 102 108-105
129 130 133 134 147 177 179 196 200 201 219 222 303
מאירוביץ', הרברט 316 מאירוביץ', מנשה 76 מגבית ההתגייסות וההצלה 130 המגבית היהודית המאוחדת 271 המגבית המאוחדת לישראל 86 167 274 276 מגדל (חברת ביטוח) 78 מוזיאון הרצל (הר הרצל) 91 247 288 מוסד ביאליק 224 225 233 262 המוסד לעלייה ב' 100 101 130 223 מוסקבה 67 172 191 192 201 205 207 234
290 המועצה הציונית 88 מועצת המדינה הזמנית 97 135 138 156
157 158 מועצת המורים למען הקרן הקימת 91 184 מועצת העם 97 135 136 מועצת הפועלות 102 מור, חנן 8 13 מזרע 117 118 מחנה שנאו 202-200 מטריקין, יעקב 54 מיורק, יורם 290 מילון, ראובן, 316 מילנר, משה 316 מילשטיין, אורי 145 מינור, יוסף 65 311 מכבי (תנועה) 87 269 מכבי הצעיר 174 269 מכון קק"ל לחקר הציונות וההתיישבות 233 מכתב המשפחות מגרוזיה 195 196 202 מלחמת העולם השנייה 21 66 96 103 121
320
320   320   321   322   323   324