Page 4 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 4

תמונת השער:
בית המוסדות הלאומיים בעת הלווייתו השניה של בנימין זאב הרצל, אוגוסט 1949. המקור: הארכיון הציוני המרכזי. צביעת התמונה: אבי א. כ"ץ (אביץ). עיבוד התמונה: Ladymac Creative: אורנה יזכירוביץ׳ ולאה כהן
תודות:
ליצחק הרצוג, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, על יוזמתו להוצאת ספר זה; לפרופ' מיכאל (מיכה) לוין, לד"ר יגאל סתרי ולד"ר צבי צמרת אשר תרמו לספר שלושה מפרקיו; לעובדי הארכיון הציוני המרכזי שטרחו הרבה באיתור ובאיסוף תמונות ותעודות; לעמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ולעידית מידן על תמיכתם וסיועם; לבועז דקל, מו"ל ספריית יהודה דקל על שעות וימים של סיוע ועצה טובה; לאורנה יזכירוביץ׳ וללאה כהן מסטודיו Ladymac Creative אשר עיצבו את הספר בכישרון ובאהבה; לעמוס יובל שהעלה ראשון את רעיון הספר; לשרית נקש-אלבז, ראש לשכת יו"ר הסוכנות היהודית, על עזרתה הרבה; ואחרון יבוא על הברכה והתודה ערן ליטוין, תחקירן הספר, אשר בלעדיו לא היינו מגיעים עד הנה.
2
2

   2   3   4   5   6