Page 6 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 6

MORDECAI NAOR
ISRAELS' CRADLE The National Institutions Building
מקורות וקרדיטים לתמונות: ראו בעמ' 316 תחקיר: ערן ליטוין עריכה לשונית: נירית איטינגון עיצוב גרפי, עיבודי תמונות וריטושים: Ladymac Creative - אורנה יזכירוביץ', לאה כהן רסטורציה דיגיטלית: דוד גארי תרגום המהדורה לאנגלית: Targum4Biz מו”ל: ספריית יהודה דקל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל עורך אחראי: בועז דקל - יו״ר ספריית יהודה דקל הפקה והכנה לדפוס:
נדפס בישראל 2020
© כל הזכויות שמורות לספריית יהודה דקל. אין להעתיק או לתרגם שום קטע מספר זה בשום צורה או אמצעי ולכל מטרה שהיא בלי רשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות
ספריית יהודה דקל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל: מקווה ישראל מיקוד 5891000 טל. 03-7585757 www.idekel.co.il
4
4   4   5   6   7   8