Page 3 - קרובים רחוקים
P. 3
שמואל הר נוי‬

‫רחוקים קרובים‬

‫סיפורם של בתי חולים בצפת‬

‫בית החולים של האגודה הלונדונית לקידום הנצרות בקרב היהודים‬
‫בית החולים רוטשילד‪-‬הדסה‬
‫מונוגרפיה של מקום‬

‫תקופה ראשונה ‪1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8