Page 4 - קרובים רחוקים
P. 4
‫‪Shmuel Har Noy‬‬

‫‪DISTANT NEIGHBORS‬‬

‫‪The Story of Hospitals in Safed‬‬

‫‪Monograph‬‬

‫מו"ל‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬
‫עריכת לשון והגהות‪ :‬נירית איטינגון‬

‫תרגום לאנגלית‪ :‬ד"ר סנדי פרידמן‪ ,‬המכללה האקדמית צפת‬
‫צילום כריכה וצילומים‪ :‬יוני לובלינר‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬סטודיו ליידי מק ‪ -‬אורנה יזכירוביץ'‪ ,‬לאה כהן‬
‫הפקת דפוס‪ :‬ניב עמיר‬

‫דפוס‪ :‬כריכיית מאירי בע”מ‬
‫נדפס בישראל תשע"ז‪2017-‬‬
‫א©יןכללההעזכתוייוקתאושלמותררוגתםלשסופםריקיטתעיהמודסהפרדזקהל‪.‬בשום צורה או אמצעי ולכל מטרה שהיא בלי רשות‬
‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‬
‫ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע‪:‬‬
‫מקוה ישראל ‪ ,5891000‬טל‪www.idekel.co.il ,03-5086602 .‬‬
‫מסת"ב ‪978-965-92101-7-6‬‬

‫‪ 2‬רחוקים קרובים‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9