Page 5 - עין לעציון
P. 5
+‪Editors: Dr. Mordecai Naor and Dr. Zvi Zameret‬‬

‫‪With Eyes Towards Ezion‬‬

‫הספר נחתם ערב ראש השנה תשע"ו‪ ,‬ספטמבר ‪2015‬‬
‫מקורות התמונות‪:‬‬

‫ארכיון קיבוץ כפר עציון‪ ,‬יוחנן בן יעקב‪ ,‬אוסף התצלומים הלאומי‪ ,‬אוסף ד"ר מרדכי נאור‪,‬‬
‫אוספים פרטיים‬

‫מו”ל‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬
‫הכנה לדפוס‪ :‬ניב עמיר‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬סטודיו ליידי מק ‪ -‬אורנה יזכירוביץ'‪ ,‬לאה כהן‬
‫דפוס‪ :‬כריכיית מאירי בע”מ‬
‫נדפס בישראל ‪2016‬‬

‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫ולכל‬ ‫אמצעי‬ ‫או‬ ‫צורה‬ ‫לספריית יהודה דקל‪.‬‬ ‫א©יןכללההעזכתוייוקתאושלמותררוגתם‬
‫שום קטע מספר זה בשום‬
‫מפורשת בכתב מבעלי הזכויות‬

‫ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪ :‬מקווה ישראל מיקוד ‪5891000‬‬
‫טל‪www.idekel.co.il 03-5086602 .‬‬

‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10