Page 111 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 111

אלפים מתושבי ירושלים נהרו לחצר המוסדות, כדי להודות למנהיגים הצמים על מאמציהם שעלו יפה להעלות ארצה את מעפילי לה-ספציה. בתמונה למטה: מסיבת עיתונאים עם הצמים. הדובר: יו"ר הוועד הלאומי דוד רמז
ביום רביעי, 17 באפריל, עסקו עובדי בניין המוסדות הלאומיים במשך שעות בניקוי הבניין ובהחזרתו לפעילותו הרגילה. הדרמה הזאת, שבה היה הבית ליבו הפועם של אירוע חסר תקדים של שביתת רעב המונית של ראשי היישוב, הגיעה לסיומה. דרמה אחרת, לא פחות גדולה, תחל במקום לאחר פחות מחודשיים וחצי, בשלהי יוני 1946.
109
   109   110   111   112   113