Page 144 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 144

מלחמת העצמאות פרצה ב-30 בנובמבר 1947, פחות מעשר שעות לאחר קבלת ההחלטה הדרמטית בעצרת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית. הדי השמחה העצומה, לרבות עצרת של רבבות בחצר המוסדות הלאומיים בירושלים (וראו על כך בעמוד 185-182), נמוגו עד מהרה. בנייני המוסדות רחשו בימי הקרבות פעילות נרחבת, והיא מתוארת במקום אחר בספר זה. אולם הבית גם היה קורבן לאלימות ערבית קשה
במיוחד שפגעה בו ב-11 במרץ 1948.
בתחילת מלחמת העצמאות המאבק היה לא רק נגד הערבים, אלא גם נגד כוחות בריטיים, סדירים ולא סדירים, שסייעו להם. במהלך פברואר 1948 הפעילו עריקים מהצבא הבריטי מכוניות תופת נגד בניינים בשטח היהודי. ב-1 בפברואר נפגע בניין העיתון "פלסטיין פוסט", עיתון יהודי בשפה האנגלית, וכתוצאה מהפיצוץ העז נהרגו שלושה יהודים ונפצעו 16. הבניין נפגע קשה והעיתון איבד את הארכיון שלו, ציוד ומכונות דפוס. שלושה שבועות לאחר מכן נכנסו שלוש משאיות של הצבא הבריטי שהוסעו בידי עריקים לאזור היהודי בלב העיר, נושאות עליהן יותר מטונה וחצי של חומרי נפץ. המכוניות פוצצו ברחוב בן-יהודה וגרמו להרג נורא של 52 יהודים – גברים, נשים וילדים
רבים, ל-123 פצועים ולנזק רב.
142
142
הפיגוע בבית המוסדות הלאומיים
   142   143   144   145   146