Page 171 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 171

ב-12 במרץ 1950 נפרדה הכנסת מבית המוסדות הלאומיים, שאירח אותה זו הפעם השנייה. למחרת היא התכנסה ב״בית פרומין״. עובדי בית המוסדות נשמו לרווחה וקיבלו את רוב חדריהם בחזרה. לא את כולם, שכן בכמה מהם, במיוחד באגף החדש, המערבי, זה הפונה לרחוב אבן גבירול ברחביה, התמקם משרד ראש הממשלה. לפי התוכנית מדובר היה בפרק זמן מוגבל של שנים אחדות. בפועל ישב משרד ראש הממשלה בבניין המוסדות הלאומיים
כ-12 שנים וחצי, עד קיץ 1962.
169
   169   170   171   172   173