Page 192 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 192

צבי צמרת*
ממשלות ישראל, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, היהודים בישראל ובתפוצות, גופים ומוסדות לא-יהודיים ברחבי העולם – כולם חברו יחד במשך עשרות שנים במאמץ אדירים שהצליח: לשחרר את "יהדות
הדממה" ולהעלותה לישראל. מיום הקמת המדינה בתש"ח (1948) עד מלחמת ששת הימים בתשכ"ז
* ד"ר צבי צמרת הוא מרצה בכיר במכללת שערי מדע ומשפט ובמכללת הרצוג להוראה. כיהן 28 שנים כמנכ״ל יד יצחק בן-צבי. היה בזמנו מן הפעילים במאבק לעלייתם של יהודי ברית המועצות.
190
190
"שלח את עמי!" המאבק למען יהודי ברית המועצות




























































































   190   191   192   193   194