Page 260 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 260

חמישים השנים הראשונות
מבט אל העיתונות היומית בארץ ישראל – ומתש"ח במדינת ישראל – מגלה פרטים ידועים יותר ופחות על אירועים בבית המוסדות הלאומיים ועל החלטות שהתקבלו בו בשנים 1928–1978.
258
258
הבית בראי העיתונות


   258   259   260   261   262