Page 279 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 279

הצעה להקציב 5 מיליארד ל"י להקמת 20 יישובים
ישיבת הנהלת המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית התכנסה בירושלים ועל סדר יומה שני נושאים: הגשת תקציב ההתיישבות למשך שלוש השנים הבאות ודיון בשתי תוכניות התיישבות: פיתחת שלום והקמת המצפים בגליל. מדובר בכ-20 יישובים בחבל הבשור שייבנו בתוך שלוש שנים כדי לאכלס את תושבי פיתחת רפיח, שיפונו בעקבות
"דבר", 17 בנובמבר 1978
הסכמי השלום. היישובים ייבנו בהשקעה של כ-5 מיליארד ל"י.
277
בית המוסדות הלאומיים על שלוש קומותיו, לאחר הוספת קומה בימי ראשית המדינה

   277   278   279   280   281