Page 277 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 277

בית הדין של הקונגרס הציוני יתכנס היום בירושלים
בית הדין של הקונגרס הציוני יתכנס היום אחה"צ בירושלים, כדי לדון בערעור על ההחלטה לערוך את הבחירות לקונגרס בארצות הברית באמצעות הדואר. בית הדין יתכנס ב-4 אחה"צ באולם וייצמן שבבניין הסוכנות היהודית. ישב בראשו שופט בית המשפט העליון משה לנדאו. במפקד החברים שנערך השנה בארה"ב נמנו 720 אלף איש.
"מעריב", 16 בנובמבר 1971
כ-10 אחוזים ירידה במספר העולים מן המערב
יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית אריה פינקוס, התריע אתמול על תופעה של ירידה במספר העולים מארצות המערב. פינקוס אמר כי אמנם אין זו ירידה תלולה, אולם יש לראות בכך תופעה מדאיגה. בדברו במסיבת עיתונאים מסר פינקוס כי בעלייה מארצות הברית חלה במחצית הראשונה של 1972 ירידה של כ-10 אחוז, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ואילו מצרפת חלה ירידה של שישה אחוזים. בדרום אמריקה, לעומת זאת, מסתמנת עלייה של כשבעה אחוזים. בהמשך דבריו עמד פינקוס על בעיות קליטה, העומדות בפני הסוכנות. מרכזי הקליטה בישראל קולטים כיום כמעט 40 אחוזים מן העלייה ובעתיד תצטרך הסוכנות להרחיב את רשת מרכזי הקליטה וכן להעמיק את נושאי ההכשרה שבמרכזים אלה.
"דבר", 27 ביוני 1972
במאמץ לשכנע צעירים יהודים מאמריקה לעלותלארץ: חייםבקיבוץ+לימודיםאקדמיים
מדעני ארצות הברית מגבירים פעולתם נגד כופר העלייה
עם חידוש הלימודים באוניברסיטאות בשבועות אלה הגבירו המדענים בארצות הברית את המאבק נגד כופר העלייה שהטילה ממשלת ברית המועצות ומטרידים במיוחד את נשיא האקדמיה הסובייטית למדעים המבקר עכשיו שם. על כך מסר מר משה ריבלין, מנכ"ל הסוכנות היהודית, בישיבת הנהלת הסוכנות שקיימה דיון על הפעולות נגד
כופר העלייה. ריבלין ציין כי אלפי פרופסורים, ראשי אוניברסיטאות ובעלי פרס נובל חתמו על הצהרות גינוי לכופר העלייה. הפעולה נגד הכופר נעשתה בתקופת החופש באוניברסיטאות ועם פתיחת הלימודים גברו במידה ניכרת פעולות המחאה. ריבלין מסר, כי יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית אריה פינקוס מקיים עכשיו דיונים עם המועצה האמריקנית למען יהודי רוסיה במגמה להגביר את הפעילות המדינית והציבורית לאחר הבחירות לנשיאות ארצות הברית.
"דבר", 9 בנובמבר 1972
275   275   276   277   278   279