Page 278 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 278

הפנתרים הציגו לספיר תוכנית להקים כפר נוער
יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית פנחס ספיר, קיבל אתמול לשיחה משלחת של נציגי "הפנתרים השחורים" (שלום כהן, סעדיה מרציאנו, אבי ברדוגו וראובן אברג'יל) שהעלו בפניו את תוכנית כפר הנוער של הפנתרים. הם הסבירו לו כי מדובר בכפר נוער שיוציא ראשי חבורות נוער שוליים מאזורי המצוקה ויהפכם למדריכי נוער שישובו לאותם שכונות ויישובים כדי לשמש בהם מדריכים של נוער השוליים אשר מקרבו צמחו. ספיר השיב כי הוא מקבל עקרונית את התוכנית והפנה את ראשי הפנתרים לד"ר רענן וייץ, יו"ר מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית, ולעוזי נרקיס, יו"ר מחלקת העלייה והקליטה. אלה יגבשו הצעת תוכנית ותקציב.
"דבר", 16 באוקטובר 1974
הוקמה קרן בת 20 מיליון ל"י כדי לסייע לעדות המזרח
קרן בסך 20 מיליון ל"י, המיועדת לסיוע לבני עדות המזרח, הוקמה בראשותם של יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית פנחס ספיר ונשיא הפדרציה הספרדית העולמית נסים גאון. 10 מיליון מכספי הקרן נתנה הסוכנות היהודית, 3 מיליון משרד השיכון, 4 מיליון משרד האוצר ועוד 3 מיליון באו מגורמים בנקאיים. 8 מיליון מכספי הקרן מיועדים למלגות לתלמידים ממשפחות מרובות ילדים ומעוטות-יכולת; 9 מיליון ל"י – למתן הלוואות לבעלי מלאכה ולחנויות; 3 מיליון ל"י – קרן מיוחדת לתלמידים מחוננים, למפעלי תרבות באזורי פיתוח וריכוזי עולים של עדות המזרח, וכן לקרן מיוחדת לחקר ולפרסום מורשת היהדות הספרדית.
יוסף וקסמן, "מעריב", 9 בינואר 1975
קק"ל תכין תשתית ל-80 יישובים חדשים
קרן קימת לישראל תכשיר תשתית חקלאית ל-80 יישובים חדשים המתוכננים לחמש השנים הבאות, ותפתח שלושה מיליון דונם מרעה ומיליון דונם שדרות יער – בהשקעה כוללת של 3.5 מיליארד ל"י. היא תבנה מאגרי מים על פני 50 אלף דונם, חלקם בערבה ותפלס דרכים חדשות שאורכן אלפיים קילומטר. פרטים אלה מסר אתמול יושב ראש דירקטוריון קק"ל, משה ריבלין, במסיבת עיתונאים ראשונה בתפקידו זה (הוא שימש עד העת האחרונה כמנכ"ל הסוכנות היהודית). משה ריבלין הציג את תקציב קק"ל לשנת 1977/78, המסתכם ב-374.5 מיליון ל"י – 25 אחוז יותר מהתקציב הנוכחי. בצד ההכנסות – הרוב מתרומות והשאר מהכנסות על הרכוש.
"מעריב", 30 במרץ 1977
ראשי המגבית ינסו להכפיל התרומות
בעקבות ביקורו של נשיא מצרים בישראל החליטו ראשי המגבית המאוחדת – קרן היסוד באירופה להכפיל את גיוס התרומות ולהגיע בשנת 1978 לסכום של 220 מיליון דולר.
יוסף וקסמן, "מעריב", 22 בנובמבר 1977
276
276

   276   277   278   279   280