Page 301 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 301

ב-2008 קיבלה הסוכנות היהודית את פרס ישראל עבור תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
שלו לעם היהודי. דרך רשת של שיתופי פעולה עם גופים חינוכיים בארץ, ובהם משרד החינוך, תנועות וארגוני נוער ומכינות קדם-צבאיות מגיעות תוכניות הסוכנות ליותר ממיליון צעירים ישראליים, והם נחשפים באמצעותן לחיים ולאמונות של יהודים מחוץ לישראל. לכל אלה נוספות תוכניות "תיקון
עולם" - סיוע של צעירים מהארץ ומהתפוצות למדינות בעולם השלישי.
תחום המיקוד השלישי הוא ייצוג קולות העם היהודי והשפעתו בחברה הישראלית. בהיותה בעלת מעמד ייחודי שנקבע בחוק ובאמנה עם מדינת ישראל, אחת המשימות המשמעותיות ביותר של הסוכנות היהודית היא להיות השולחן היהודי הגלובלי המכנס סביבו את קשת הקולות בעם היהודי, והמשקף בפני קובעי המדיניות בישראל והחברה הישראלית בכללותה את הצרכים השונים של הקהילות היהודיות בתפוצות. העבודה מתמקדת בחשיפה של קובעי מדיניות לצרכים ולאתגרים הייחודים הניצבים בפני יהדות העולם כדי שיובאו בחשבון בתהליכי חקיקה ומדיניות. לאור זאת הוקמה ביוזמת הסוכנות היהודית "השדולה לחיזוק העולם היהודי". זוהי
השדולה הגדולה ביותר בכנסת והיא מכנסת 45 חברים מהאופוזיציה ומהקואליציה גם יחד. מדי שנה מבקרים עשרות חברי כנסת בקהילות בתפוצות במסגרת משלחות של הסוכנות היהודית וחווים באופן בלתי אמצעי את מציאות החיים בקהילות יהודיות מחוץ לישראל. השדולה מפגישה דרך קבע את חברי הכנסת עם מנהיגות העם
היהודי בארץ ובחו"ל ומשמשת גוף מקשר בין כנסת ישראל לבין הקהילות היהודיות בעולם.
זאת ועוד. באמצעות מגוון רחב של תוכניות חינוכיות וחברתיות הסוכנות מאפשרת לקהילות יהודיות מרחבי העולם לגלות מעורבות פעילה בעיצוב החברה הישראלית. מעורבות זאת ממנפת את העוצמה של פעולה קולקטיבית לטובת גיבוש של מענה שיטתי ורחב היקף לאתגרי מפתח הניצבים בפני החברה הישראלית. בסיוע הקהילות היהודיות בתפוצות פיתחה הסוכנות היהודית לאורך השנים תוכניות פורצות דרך הנותנות מענה לאוכלוסיות המוחלשות ביותר בחברה הישראלית. במסגרת פעילות זו מעניקה הסוכנות היהודית סיוע ל-12 אלף ילדים ובני משפחותיהם ב-160 בתי ספר יסודיים הפרוסים ב-36 יישובים ברחבי הארץ. עוד מפעילה הסוכנות היהודית ארבעים מרכזי נוער ויותר מ-4,000 בני נוער מגיעים אליהם מדי שנה לפעילות בלתי פורמלית. כמן כן מסייעת הסוכנות ליותר מ-600 בני נוער מהפריפריה להכין את עצמם לקראת שירותם בצה"ל במסגרת 15 מכינות קדם-צבאיות הפרוסות בכל רחבי הארץ. הסוכנות גם מסייעת לקהילות היהודיות לבטא את הסולידריות שלהן עם החברה הישראלית באמצעות הפעלת קרן מיוחדת המעניקה סיוע נרחב למשפחות נפגעי הטרור. הצלחתה של הסוכנות היהודית מתאפשרת הודות לשותפות אמיצה עם שלוש שותפותיה – ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד, ואיחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה. בתמיכתן ובעבודה משותפת איתן פיתחה הסוכנות היהודית מגוון של התמחויות ויכולות המקנות לה תשתית ייחודית להתמודדות עם האתגרים הגלובליים שעל הפרק. אלה כוללות, בין היתר, ניסיון מצטבר בן עשרות שנים בשירות יהודי העולם; יכולות ייחודיות בפיתוח ובהוראת חינוך לישראל ולעמיות יהודית; מעמד משפטי ופוליטי ייחודי בישראל; נוכחות פיזית וניסיון עבודה בכל היבשות ברחבי תבל וביותר מארבעים מדינות; השמה וליווי של מאות שליחים ברחבי העולם בכל רגע נתון, ואלפי בוגרי שליחות בעמדות מפתח בחברה הישראלית; יכולת לתת מענה מיידי לכל משבר ברחבי העולם היהודי, מרגע אחד למשנהו, בתיאום מלא עם גורמי הביטחון בישראל והקהילות המקומיות; ייצוג הצרכים והעמדות של יהדות העולם כולל הזרמים הפלורליסטיים;
ותשתית לתמיכה משפטית ופיננסית בפעילות ברחבי העולם היהודי כולו.
299


   299   300   301   302   303