Page 299 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 299

סיור סליחות וביקור בכותל המערבי של חניכי אולפן עציון
מאמציה של הסוכנות היהודית מתמקדים כיום בשלושה תחומים עיקריים הכרוכים במתן מענה שלם לאתגרי השעה. התחום הראשון הוא עידוד העלייה והבטחת שלומן של קהילות יהודיות. מאז הקמתה ועד היום הסוכנות דואגת להבטיח לכל יהודי ויהודייה ברחבי העולם את האפשרות להקים את ביתם בישראל, אם באמצעות סיוע בעלייה מבחירה ואם באמצעות סיוע בעליית חירום. תשתית העבודה שפיתחה הסוכנות במשך השנים משוכללת מאין כמוה, וכוללת ליווי מלא של העולים מרגע שהם מגלים עניין בעלייה ועד תום תקופת התאקלמותם בארץ. כך, מאז הקמתה בשנת 1929 סייעה הסוכנות היהודית ליותר משלושה מיליון וחצי יהודים משמונים מדינות לעלות לישראל.עשרותאלפיאנשיםמשתתפיםמידישנהבאירועיםשוניםלקראתעלייתםלישראלוהםמלּוִויםעלידי מרכז לקוחות גלובלי הזמין לפניות בכל שעות היממה ומעניק שירות ליותר מ-167 אלף פניות טלפוניות ואינטרנטיות בשנה. הסוכנות היהודית קולטת מדי שנה יותר מ-30 אלף עולים ומציעה להם כארבעים תוכניות בתחומי ההכשרה
וההשמה המקצועית ולימוד העברית כדי לסייע לקליטתם המיטבית בחברה הישראלית.
פעילות נוספת מתמקדת בהבטחת שלומן של קהילות יהודיות ברחבי העולם. הסוכנות היהודית פועלת בשיתוף פעולה מלא עם ממשלת ישראל, קהילות יהודיות, ארגוני חברה אזרחית, ארגונים בין-לאומיים וממשלות ברחבי העולם במטרה לפתח מענים מקומיים וגלובליים לגילויים שונים של אנטישמיות ושנאת ישראל בכל מקום. עוד פועלת הסוכנות להבטיח את ביטחונן הפיזי של קהילות יהודיות בסיכון באמצעות הפעלת קרן ביטחון ייעודית. מאז הקמת הקרן בשנת 2012 היא הקצתה 13 מיליון דולרים לטובת ביטחונם הפיזי של 600 קהילות וארגונים
בשישים מדינות.
תחום המיקוד השני של הסוכנות היהודית הוא חיבור יהודי העולם זה לזה ולישראל. הסוכנות שימשה וממשיכה לשמש גשר לחיבור מגוון הזהויות, הצרכים, העמדות והזרמים בעם היהודי סביב "אהבת ישראל" והמרכזיות של המדינה היהודית. היא עושה זאת באמצעות אסטרטגיות מדויקות המתמקדות ביצירת מפגש אישי, פנים-אל-פנים, בין צעירים יהודים וישראלים מכל העולם, הרחבת הידע על ישראל והשתתפות בחוויה חינוכית בישראל. פלטפורמת השותפויות של הסוכנות מחברת בין עשרות קהילות בישראל וברחבי העולם ומערבת מאות אלפי מתנדבים
297
   297   298   299   300   301