Page 318 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 318

מקורות וקרדיטים לתמונות
אלכס ליבק, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל: 277 ארכיון קק"ל: 173 צלם לא ידוע, 234
ארכיון מיכה לוין – 49 צלם: לאונרדו בצולה, 57 – מימין: צלם: לאונרדו בצולה, משמאל מלמעלה למטה: אצ"מ, צלם לא ידוע,
יצחק קלטר. אוסף מיכה רטנר: 63, 64, 65, 67 (תמונה משמאל), 68
אוסף המרכז לחקר המורשת הבנויה ע"ש אבי ושרה ארונסון - 65 ארכיון צה"ל: 67 (תמונה מימין) ארכיון חברת החשמל: 216 צלם לא יודע אוסף משפחת דובדבני: 205 (שתי תמונות מימין) אוסף ד"ר מרדכי נאור: 134, 195, 199, 253, 261, 271
ארכיון אדריכלות ישראל, ד"ר צבי לחייני: 51 – תמונת לוטה כהן אוסף אוניברסיטת חיפה: 58 צלם: זולטן קלוגר אוסף האחים שמיר: 85, 158, 159 ההסתדרות הציונית העולמית: 86
שונות: 89 - דו"ח קק"ל משנת 1927, 93 - כרזת קרן היסוד משמאל, 192 - כרזה בעיצוב דן ריזינגר, 193 - בול בעיצוב משה פרג, 206 - כרזת עלייה בעיצוב דן ריזינגר, 230 - אוסף זאב זיוון, 232-אוסףהאמןאליעזרויסהוף,235-קרןהיסוד, 235-מאיר
פרוינדליך, 239 - אוסף האמן דוד טרטקובר, 249
צלמים ומעצבים לא ידועים: 17, 51 – צילומיהם של ריכרד קאופמן, יוסף ברלין ואלכסנדר ברוואלד, 91, 93 – כרזה ימנית, 95 למעלה, 139, 168, 211, 275
הארכיון הציוני המרכזי (אצ"מ): 21, 43-27 (צילומי הצעות האדריכלים) 48 תמונה עליונה – אוסף התמונות של הסוכנות היהודית. צביעת תמונה: אבי כ"ץ (אביץ), תמונה תחתונה – ארכיון ריכרד קאופמן באצ"מ, 55 תמונה עליונה - צלם: הרברט מאירוביץ', תמונה תחתונה – צלם: ראובן מילון, 59, 75, 77, 78, 79 צלם: זולטן קלוגר, 95 - שורה ראשונה שני משמאל, שורה שנייה שני משמאל , הצלם: צבי אורון, 101, 105, 108 109, 114, 115, 119, 123, 128, 131, 137 צלם: ורנר בראון, 139, 143, 145, 146 147 צלם: הרברט מאירוביץ', 150, 175, 176, 178, 180, 184, 186, 187, 213 צלם: זולטן קלוגר, 214 צלם: צבי אורון, 221, 226, 262, 272,
282, 285, 286, 289 הערה: אם לא מצוין שם צלם – הוא לא ידוע.
אוסף התמונות הלאומי (לע"מ): 23 צלם: דוד אלדן, 69 צלם: פריץ כהן, 95 – שורה עליונה מימין, צלם: תאודור בראונר, צלם לא ידוע, צלם לא ידוע; שורה שנייה – שתי התמונות בימין, צלם: תאודור בראונר, שורה שלישית מימין לשמאל: פריץ כהן, יעקב סער. 149 - מימין צלם לא ידוע, פריץ כהן, יעקב סער, 157 צלם: הוגו מנדלסון, 159 צלם: הוגו מנדלסון, 162 – צלם: הוגו מנדלסון, 181 – צלם: דוד אלדן, 197 – צלם: משה מילנר, 198 – צלם פריץ כהן, 203 – צלם:
נתי הרניק, 205 משמאל, 255 אם לא מצוין שם צלם : הוא לא ידוע.
הסוכנות היהודית: 299-295. תמונות האישים בעמ' 295 – ארתור רופין, דוד בן-גוריון, ברל לוקר, זלמן שזר, משה שרת, לואי אריה פינקוס, פנחס ספיר ויוסף אלמוגי – אצ"מ; אריה דולצין – הצלם משה מילנר, לע"מ. שמחה דיניץ – הצלם יעקב סער, לע"מ. אברהם בורג - הצלם יעקב סער, לע"מ. סלי מרידור – הצלם משה מילנר, לע"מ. זאב בילסקי – הצלם ששון תירם. נתן שרנסקי – הצלם מוקי שוורץ. יצחק הרצוג -
הצלם דוד סאלם.
הוצאת ספריית יהודה דקל עשתה כל מאמץ לציין את שמות הצלמים. אם יתגלו פרטים נוספים, הם ייכללו במהדורות הבאות של הספר
316
316

   316   317   318   319   320