Page 48 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 48

מיכאל (מיכה) לוין*
בשנת 1927 החליטו המוסדות הציוניים לרכז את משרדי המוסדות הלאומיים בירושלים בבניין מיוחד שייבנה למטרה זו. בעקבות הפיכת ירושלים לבירת של שלטון המנדט הבריטי החליט ועד הצירים הציוני כבר ב-1919 למקם את המשרדים הראשיים שלו בירושלים. תחילה נשכרו משרדים ברחוב יפו 12, הרחוב הראשי בעיר החדשה. מחוסר מקום נשכרו לאחר מכן משרדים נוספים, והיו כרוכות בכך הוצאות גדולות. עובדה זו נתנה דחיפה נוספת לשאיפה לבנות בניין ייעודי למרכז החיים המדיניים של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל.
* פרופ' מיכאל (מיכה) לוין – מרצה לתולדות האדריכלות ולאומנות מודרנית בת זמננו, ראש ומייסד המחלקה לאמנות רב-תחומית בשנקר (2008–2013). לימד באוניברסיטה העברית, בבצלאל, בפקולטה לאדריכלות בטכניון, והיה ראש לימודי תרבות בשנקר. לשעבר אוצר ראשי ומנהל מוזיאון תל-אביב לאומנות ויועץ לאומנות לראשי הערים ירושלים ותל-אביב. מחבר ועורך של 15 ספרים, ובהם עיר לבנה: אדריכלות הסגנון הבינלאומי בישראל; המוזיאון המודרני, סנטיגו קלטרווה; ריכרד קאופמן והפרויקט הציוני;
אדריכלות מונומנטאלית בירושלים.
46
46
הייחוד הארכיטקטוני של בית המוסדות הלאומיים
   46   47   48   49   50