Page 50 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 50

למעלה: בית המוסדות הלאומיים בעת הלווייתו השנייה של הרצל, 1949. למטה: תוכנית שכונת רחביה של ריכרד קאופמן כוללת שני בנייני ציבור גדולים (בצפון ובצפון המזרח). הם יועדו לגימנסיה העברית ולבית המוסדות הלאומיים
48
48
   48   49   50   51   52