Page 7 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 7

7 15 25 45 61 71 81 99 111 125 141 155 171 189 209 237 257 279 293 301 305 316 317
| ברכות לספר | תקציר העלילה
5
התחרות האדריכלית להקמת בית המוסדות הלאומיים הייחוד הארכיטקטוני של בית המוסדות הלאומיים - פרופ' מיכאל (מיכה) לוין יבגני-אויגן-יוחנן רטנר – אדריכל הבית שלבי הקמת הבית הגופים שהקימו את בית המוסדות הלאומיים צום בליל הסדר בניין במעצר הבית בתש"ח הפיגוע בבית המוסדות הלאומיים גם הכנסת נולדה בבית המוסדות הלאומיים הכיכר הלאומית "שלח את עמי!" – המאבק למען יהודי ברית המועצות - ד"ר צבי צמרת החלטות גורליות, מעשים גדולים וקטנים הבית בראי הספרות הבית בראי העיתונות - 50 השנים הראשונות כל אוצרות הציונות במקום אחד – ד"ר יגאל סתרי הסוכנות היהודית לקראת העשור העשירי עם הפנים לעתיד משתתפי התחרות להקמת הבית (פרטים ביוגרפיים) מקורות וקרדיטים לתמונות מפתח
פרק 1 | פרק 2 | פרק 3 | פרק 4 | פרק 5 | פרק 6 | פרק 7 | פרק 8 | פרק 9 | פרק 10 | פרק 11 | פרק 12 | פרק 13 | פרק 14 | פרק 15 | פרק 16 | פרק 17 | סיכום | נספח | מפתח | מפתח |
תוכן

   5   6   7   8   9