Page 64 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 64

יוחנן רטנר (1965-1891) היה אדם מיוחד במינו. שלושת שמותיו יכולים להעיד על כך: יבגני הרוסי, אויגן הגרמני ויוחנן - היהודי והישראלי. בארץ הוא היה מוכר כיוחנן ונשא שני כתרים: כתר האדריכל וכתר איש הצבא הבכיר. לענייננו חשוב להזכיר מייד כי יוחנן רטנר הוא המתכנן והמעצב של בית המוסדות הלאומיים בירושלים, הזוכה במקום הראשון בתחרות האדריכלית
לעיצוב הבניין שהתקיימה ב-1928.
הוא נולד באודסה למשפחה יהודית-רוסית עשירה מאוד. מצד אימו השתייך למשפחת פרץ המכובדת, ששורשיה מגיעים עד לגירוש ספרד. גם משפחת רטנר, משפחת אביו, התברכה ביזמות כלכלית ובעושר רב, כך שהילד יבגני גדל עם כפית כסף בפיו, כפי שנהוג לומר על בני עשירים כדוגמתו. אלא שבכל הטוב הזה היה גם צער גדול: אימו נפטרה בלידתו והוא נמסר לדודתו
ולאומנת שוויצרית, וזו דיברה איתו מגיל אפס בצרפתית.
62
62
יבגני-אויגן-יוחנן רטנר - אדריכל הבית
   62   63   64   65   66