Page 9 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 9

ברכה לספר על בניין המוסדות הלאומיים
יו"ר הסוכנות היהודית, יצחק הרצוג
אני לא מפסיק לזכור ולהזכיר כי מן החדר בו אני יושב כעת כיושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, בבניין המוסדות הלאומיים, יצא דוד בן-גוריון - מטאפורית - להכריז על הקמתה של מדינת ישראל. כל יום בו אני נכנס לחדר הזה אני חש יראת כבוד מיוחדת. אני מדמיין את גודל השעה, גודל הדיונים וגודל ההחלטות שהתקבלו בחדר הזה ובבניין הזה. מעטים הבניינים בארץ ישראל בכלל ובירושלים בפרט, המבטאים את תקומת עם ישראל בארצו ואת מימוש
הציונות כמו בניין המוסדות הלאומיים. זה של הממשלה שבדרך וזה של "ראשית צמיחת גאולתנו".
מעת לעת, כפי שגם נהגתי לעשות במשכן הכנסת בתפקידיי הפוליטיים השונים, אני לוקח עמי את אורחיי לסיור לימודי במסדרונותיו של בניין המוסדות הלאומיים ובין כתליו. כמאמר השיר - יש אנשים עם לב של אבן, יש קירות עם לב אדם. ההיסטוריה של העם היהודי השב לארצו לאחר אלפי שנות גלות ולידתה של מדינת ישראל חרוטה על
קירותיו של בניין המוסדות הלאומיים.
אילו האבנים הירושלמיות המרשימות שעוטפות את הבניין יכלו רק לדבר, הן היו מספרות על ה"סליקים" החבויים בתוך קירותיו במקומות שונים ויצירתיים. הן היו מדווחות על הדיונים הגורליים בחדרים אפופי עשן; הן היו מביעות את הצער והכאב על הדיווחים על השואה של עמנו שהתחוללה באירופה; מתארות את קרבות הגבורה בתש"ח וכמובן את ההרס הנורא שגרמה מכונית תופת ששיגר המופתי במרץ 1948 אל רחבת הבניין. עשרות ההרוגים והפצועים הרבים, בהם יו"ר קרן היסוד דאז לייב יפה ז"ל שנרצח בפיגוע, ואמי אורה הרצוג תבדל"א, אשר נפצעה בו קשה. אבי חיים הרצוג ז"ל, שהיה אז קצין הביטחון של הסוכנות היהודית, מספר בזיכרונותיו המצוטטים בפרקי הספר כיצד חילץ את אמא שלי מעולפת ופצועה קשה מבין הריסות המבנה ואת התיאורים הקשים על הפצועים וההרוגים. אמא
סיפרה לנו שוב ושוב על הטראומה שחוותה באירוע הנורא.
בבניין זה כוננה לראשונה מזה אלפיים שנה כנסת ישראל, אשר אף השביעה את נשיא מדינת ישראל הראשון, חיים ויצמן ז"ל (באולם שהיום נושא את שמו). בבניין זה ישב עם קום המדינה ראש הממשלה והתקיימו ישיבות הממשלה עד מעברם לקריית הממשלה דהיום בתחילת שנות השישים של המאה הקודמת. גדולי האומה התהלכו, איפוא, בבניין זה וקיבלו הכרעות היסטוריות לעצמאות ישראל, לעלייתם של מיליוני יהודים ולהקמתם של מאות
יישובים ברחבי הארץ.
הסוכנות היהודית המשיכה מני אז לפעול מתוך כותלי הבניין אל מול אתגרי העם היהודי המשתנים מדור לדור – במאבקים ומבצעים נועזים להעלאתם של שלושה מיליון וחצי יהודים למדינת ישראל, ביישובם במאות יישובים שהקימה ברחבי הארץ, בהובלת מפעל שיקום שכונות, בפעילות ענפה חוצת אוכלוסיות ומגזרים ברחבי החברה
הישראלית בשם יהדות התפוצות לטובת העם היהודי כולו ועוד.
בפרוס העשור העשירי שלה, פועלת הסוכנות היהודית אל מול אתגרים עצומים שפוקדים את עמנו בישראל ובתפוצות ובכלל זה בהשכנת "שלום בית" בתוך העם היהודי, חיזוק הקשר בין יהדות התפוצות למדינת ישראל, הבאת קולם של יהודי התפוצות בפני ההנהגה הישראלית, לתוככי החברה הישראלית להבטחת שלומם וביטחונם
בכל אתר ואתר בעידן של אנטישמיות גואה וכמובן העלאתם של אלפי יהודים ארצה מדי שנה.
7
   7   8   9   10   11