Page 71 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 71

רטנר מציג בפני בן-גוריון את תוכנית מדרשת שדה בוקר, 1962
כאיש צבא הרבה יוחנן רטנר לתכנן קרבות ומעשי הרס, ובד בבד תכנן ובנה כל העת. הוא הותיר את חותמו על מפת הארץ בעשרות בניינים ומתחמים שלמים. קרוב לוודאי שלו היו שואלים אותו מהו הבניין האהוב עליו ביותר היה עונה ללא היסוס: בית המוסדות הלאומיים בירושלים.
69
   69   70   71   72   73