Page 70 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 70

רטנרחזרלארץוהשתחררמצה"ל.הואהתרכזבעבודתוהאקדמיתוִהרבהלתכנןבנייניםומתחמיםשלמים.כך, למשל, רשומים על שמו התכנונים של מוסדות ציבור בתל-אביב, בניינים באוניברסיטה העברית בגבעת רם, בניין הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון, מכללת בית ברל, הכפר הירוק, מדרשת שדה בוקר ועוד. חלק מהתוכניות עשה
בשותפות עם מרדכי שושני.
בעת שמילא את תפקידו הצבאי בברית המועצות נעשה בארץ, מאחורי גבו, מעשה לא יאה. בלי לדווח לו על כך החליט מהנדס הסוכנות היהודית להוסיף קומה לבית המוסדות הלאומיים בירושלים. רטנר רתח ממש, אך בשובו ארצה לא עשה דבר. הוא מעולם לא היה איש ריב. גם לא הפעם הזאת. כשנשאל פעם על הנושא אמר: "אני שמח
שאת הבית, בכללותו, לא הצליחו לקלקל"
ב-1954 הוכתה משפחת רטנר מכה קשה. הבן הבכור, דוד, נהרג בתאונה בעת שירותו בחיל האוויר. בספר זיכרונותיו כתב רטנר:
לא פעם ניצב המוות לעיניי בצורה מוחשית. הרהרתי בשיבתי ארצה: הפגישה בשדה התעופה, הנסיעה לחיפה, הכרמל, ולבסוף בין שיחים מוריקים, טורי המצבות הדוממים בבית הקברות הצבאי. כך שבו מחשבותיי אל מותו של דוד.
יוחנן רטנר – תמונה מתחילת שנות השישים
יוחנן רטנר הלך לעולמו בתחילת שנת 1965 והוא בן 74 שנים. לפי בקשתו הוא נטמן בבית העלמין הצבאי בחיפה, ליד בנו דוד ז"ל. צה"ל ערך לו הלוויה צבאית ואלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה. כל המספידים ציינו את תרומתו הרבה לביטחון היישוב והמדינה - החל מימי ה"הגנה" ועד לצה"ל. כן צוינה תרומתו הרבה לאדריכלות הישראלית - הן כמורה שחינך דורות של אדריכלים בטכניון במשך 35 שנה, הן כמתכנן בניינים ומתחמים ברחבי הארץ - בירושלים,
בתל-אביב, ביישובים חקלאיים ובמוסדות חינוך והוראה. הרמטכ"ל יצחק רבין אמר ליד הקבר:
אני נפרד ממך בשם הצבא שעל הקמתו לחמת. רבים וחשובים היו תפקידיך וקטונתי מלנסות להעריכם. מיוחד היית בדמותך רבת הגוונים שנתמזגה למזיגה שלמה. כאיש מדע המלחמה האוצר כוחות הרס, ואיש בניין, מתכנן
ובונה, איש התכנון המדוקדק ואמן האימפרוביזציה. זכיתי לראותך בא ויוצא בבית אבי. אתה כבר מפקד ב"הגנה" ואני ילד. זכיתי להיות מודרך על ידך בפלמ"ח ואני מפקד זוטר
תחת פיקודך.
רבין ציין את סגולותיו של האלוף רטנר כמדריך ומתכנן של צבא ישראל והגדירו כאחד מיחידי אנשי הצבא הסדיר שלנו בטרם קום המדינה. "צה"ל יזכרך כאחד האדריכלים והבונים של הכוח העברי בראשיתו", סיים הרמטכ"ל את דבריו ונפרד בהצדעה מראש המפקדה הארצית הראשון של ה"הגנה".
68
68
   68   69   70   71   72