Page 81 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 81

עם השלמתו של הבית החלו המונים לזרום אליו, כמעט בכל אחד מימות השנה
במהלך השנים נעשו בבניין שינויים והרחבות. כך, ב-1937 נוסף לו אגף מאחורי אגף קרן היסוד. את המימון השיגה קרן היסוד באמצעות הלוואה בת 6,000 לא"י מחברת הביטוח "מגדל". אגף זה אכסן גם את הארכיון הציוני המרכזי שעד אז שכן באופן זמני באגף קרן היסוד.
לאחר קום המדינה נוספה לבניין קומה שלישית מבלי ליידע את יוחנן רטנר, שכיהן אז כנספח צה"ל בברית המועצות. כששב רטנר ארצה וראה את השינויים והתוספת כעס מאוד, אך לא נקט הליכים כלשהם. מאז 1950 הבניין הוא אפוא בן שלוש קומות.
באותה תקופה נבנה בעורפו של הבית הפונה לרחוב אבן גבירול אגף מיוחד למשרד ראש הממשלה. במקום זה היו לשכותיהם של ראשי הממשלה הראשון והשני – דוד בן-גוריון ומשה שרת בשנים 1950–1962. כן נערכו בלשכת ראש הממשלה באותן שנים ישיבות הממשלה ומחזה מקובל שמשך צופים לא מעטים היה לעקוב אחרי השרים המגיעים לישיבה השבועית של הממשלה, או אחרי כל הממשלה המתנהלת ברגל, לאורך כמאתיים מטרים, ממשרד ראש
הממשלה למשכן הנשיא יצחק בן-צבי ברחביה.
79

   79   80   81   82   83