Page 84 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 84

פרק זה מוקדש לגופים שהקימו בשלהי שנות העשרים ובמחצית הראשונה של שנות השלושים את בית המוסדות הלאומיים בירושלים: הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן קימת לישראל, קרן היסוד והוועד הלאומי. מבין גופים אלה, ארבעה ממשיכים לפעול עד
היום, ואילו הוועד הלאומי סיים את תפקידו בתחילת 1949.
82
82
הגופים שהקימו את בית המוסדות הלאומיים


   82   83   84   85   86