Page 5 - 30 השנים הראשונות
P. 5
‪Society for Preservation of Israel Heritage Sites‬‬

‫‪The First 30 Years‬‬

‫‪1984–2014‬‬

‫‪Ofer Regev‬‬

‫ועדת היגוי‪ :‬פרופ' אדריכל סעדיה מנדל‪ ,‬דניאלה שמיר‪ ,‬עמרי שלמון‪,‬‬
‫שלמה קופל‪ ,‬חומי נובנשטרן‪ ,‬עידית מי‪-‬דן‪ ,‬עופר רגב‬

‫עריכה‪ :‬עידית מי‪-‬דן‪ ,‬חומי נובנשטרן‬
‫עריכת לשון‪ :‬נירית איטינגון‬

‫עיצוב גרפי‪ :‬סטודיו ליידי מק ‪ -‬אורנה יזכירוביץ'‬
‫הגהה‪ :‬יובל הלפרין‬

‫סיוע באיסוף חומרים‪ :‬עירד צפריר‬
‫תיעוד ראיונות‪ :‬פלג לוי‪ ,‬איתן ולצר‪" ,‬תולדות ישראל"‬
‫מו”ל‪ :‬ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬

‫הפקת דפוס‪ :‬ניב עמיר‬
‫דפוס‪ :‬כריכיית מאירי בע”מ‬
‫בשער‪ :‬מצפה גבולות‪ .‬צילום‪ :‬חן ליאופולד‬
‫נדפס בישראל תשע"ה‪2014-‬‬
‫מהדורה שנייה מתוקנת ‪ -‬תשע"ז‪2017-‬‬

‫הזכויות‬ ‫מבעלי‬ ‫בכתב‬ ‫מפורשת‬ ‫רשות‬ ‫בלי‬ ‫שהיא‬ ‫מטרה‬ ‫ולכל‬ ‫אמצעי‬ ‫או‬ ‫צורה‬ ‫בשום‬ ‫כל הזכויות שמורות לספריית יהודה דקל‪.‬‬ ‫©‬
‫אין להעתיק או לתרגם שום קטע מספר זה‬

‫ספריית יהודה דקל ‪ -‬מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‪ :‬מקוה ישראל‪5891000 ,‬‬
‫טל‪www.idekel.co.il 03-5086602 .‬‬

‫מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל ממורשת החברה להגנת הטבע‬

‫שלושימםסתש"ניבם‪-6‬ר‪0‬א‪-0‬שו‪5‬נו‪68‬ת‪978-965-7‬‬ ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10