Page 6 - 30 השנים הראשונות
P. 6
‫תוכן‬

‫‪ 6‬דבר המנכ"ל‬

‫‪ 9‬פתח דבר‬

‫‪ 10‬פרק ראשון | ארוכה הדרך לשימור‬

‫פעילות השימור בארץ ישראל עד הקמת מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬ ‫ ‬

‫‪ 38‬פרק שני | חבלי לידה‬

‫שנותיה הראשונות של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל‬ ‫ ‬

‫‪ 64‬פרק שלישי | מרחבי שימור‬

‫פעילותה של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל באזורי הארץ‬ ‫ ‬

‫‪ 152‬פרק רביעי | מהציבור ואליו‬

‫הפעילות החינוכית והציבורית ומרכזי המבקרים‬ ‫ ‬

‫‪ 208‬פרק חמישי | עוד לא תמה המשמרת‬

‫הפנים לעתיד‬ ‫ ‬

‫| מגילת היסוד‪ ,‬פרס יגאל אלון‪ ,‬מלחמת שלושים השנה ‪ -‬צביקה זליקוביץ'‪,‬‬ ‫‪ 223‬נספחים‬

‫מקורות התמונות‪ ,‬האיורים‪ ,‬המובאות מהתנ"ך והיצירות‬

‫ארוכה הדרך לשימור ‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11