Page 7 - 30 השנים הראשונות
P. 7
‫מניצן שנבט לעץ גדול‬ ‫דבר‬
‫המנכ"ל‬
‫סיפורה של מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מגלם בתוכו גדילה‪" ,‬פצעי בגרות"‪ ,‬קשיים ותסכולים‪ ,‬וגם‬
‫פריסת כנפיים למרחב‪ ,‬חיזוק של הגוף ושל שדרתו‪ .‬זהו סיפורם של האנשים‪ ,‬בכללם המייסדים והמייסדות‪,‬‬
‫החלוצים והחלוצות שיצרו יש מאין והקימו את המועצה לשימור אתרים‪ .‬זו נולדה בשנות השמונים מתוך צורך‪,‬‬
‫בלתי נראה כמעט‪ ,‬לתת ביטוי לשאלה שניקרה בחלל האוויר‪ :‬מה יהיה עם תולדות הארץ הזו? מי יזכיר אותן?‬

‫מי יעלה אותן על סדר היום? מי ידאג להנחיל וללמד את מעשיהם של הראשונים?‬

‫הקמתה של המועצה‪ ,‬גם אם היה בה צורך שרק "ריחף" אז באוויר הפיתוח המואץ בארץ‪ ,‬הייתה בעיקרה מתוך‬
‫התנסות‪ ,‬לעתים מתוך ניסוי וטעייה‪ .‬רק בהמשך דרכה השיגה נוכחות של גוף מקצועי‪ ,‬מוביל שימור ומורשת‪,‬‬

‫שהשפיע וישפיע על סדר היום של שימור המורשת בארץ‪.‬‬

‫הראשונים ‪ -‬הנחשונים ‪ -‬אנשי החברה להגנת הטבע‪ ,‬המועצה לארץ ישראל יפה‪ ,‬גופי אקדמיה ואנשי רוח‪,‬‬
‫אלה היו הבסיס שהוביל את "עגלת השימור העמוסה"‪ .‬להם אנו חבים על חלוציותם ואת אומץ לבם‪ .‬הם‬

‫שהביאונו עד הלום‪.‬‬

‫התבגרותנו סללה את המשך דרכנו‪ .‬מ"עולל" רך הדורש טיפול מיוחד גדלנו והיינו לגוף מאורגן‪ ,‬המעורב‬
‫בעשייה מרובה ובעל תרומה עשירה לשימור התרבות הבנויה בארץ ולמורשתה‪.‬‬

‫ואכן כשאנחנו באים לסכם פרק בתולדות המועצה לשימור אתרים‪ ,‬שומה עלינו לזכור את הקשיים הרבים‬
‫שמייסדיה ומוביליה התמודדו עמם כל שנותיה‪.‬‬

‫עיקרו של דבר‪ ,‬ספר זה הוא סיכום דרכנו עד כאן‪ .‬במרכזו ‪ -‬הבנת התהליך שהביא להקמת הארגון וחשיפת‬
‫הנדבכים היוצרים בסיס איתן לפעולה בשנים הבאות‪ .‬שנים אלה יציבו אותנו בפני אתגרים לא מבוטלים‬
‫שיחייבו תשומת לב‪ ,‬ערנות‪ ,‬יצירתיות וכושר עמידה‪ .‬מכאן‪ ,‬במידה רבה‪ ,‬נובעת גם חשיבותו של ספר צנוע זה‪.‬‬
‫אמנם הוא אינו מהווה מחקר מקיף ואינו יורד לעומקם של התהליכים‪ ,‬אינו כולל את פרטי הפרטים של כל מה‬

‫שלושים שנים ראשונות‬ ‫‪6‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12