Page 14 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 14

3 דצמבר, 2019 ה' כסלו, תש"ף
דברי היו"ר העולמי של קרן היסוד סאם גרונדוורג
מאחורי כל בית וכל בניין עומד סיפור. מאחורי משכן המוסדות הלאומיים עומדת היסטוריה של אומה.
כמו רוב רובו של דור המייסדים שעמל על בניין הארץ, גם המוסדות הלאומיים החלו את דרכם מחוץ לגבולות ארץ ישראל, והעתיקו את מושבם למקום שעתיד להיות בירתה של המדינה היהודית, ירושלים.
לאורך השנים המשכן היה עד לאירועים מרוממי נפש ולאירועים טרגיים, לשמחות ולאתגרים ולמנהיגים שהיוו מודל והשראה לאזרחי מדינת ישראל ולעם היהודי כולו.
בשנות ה-30 הוא היה עד לביקורו של מנהל קרן היסוד בפולין, ד"ר מרקוס שפיגל, שהגיע לפגישות בלשכה הראשית בירושלים, ואשר חזר להשלים את משימותיו באירופה, ממנה לא שב עוד. בכ"ט בנובמבר 1947 הוא היה עד לחגיגות האדירות ולריקודים ההמוניים ברחבה הגדולה שלו, ביום ההכרזה ההיסטורית באו"ם.
הוא היה עד לפיגוע הטרור הקטלני שהתרחש בתחומו במרץ 1948, פיגוע בו נרצחו 12 אנשים, ביניהם לייב יפה ז"ל, מנהל קרן היסוד.
הוא היה עד לישיבות הממשלה של המדינה הצעירה שהוקמה, ולהחלטות החשובות ביותר שהתקבלו בה בשנותיה הראשונות.
הוא היה עד לעשייה חברתית משמעותית, לפיתוח הארץ, לעידוד עלייה וקליטה ולחיזוק יישובים מצפון ועד דרום, שהובילה הסוכנות היהודית החל מיום הקמתה בשנת 1929. זאת, בשיתוף העם היהודי כולו בכל רחבי העולם. משכן המוסדות הלאומיים השקיף ממקומו, בדממה ממלכתית, על רחובותיה של ירושלים - הולכים ומתפתחים
ומשגשגים לאורך 71 שנותיה של מדינת ישראל.
כולי תקווה שהמבנה המרשים, שהפך כבר מזמן לסמל לאומי, יתבונן בשלווה על ההתפתחות היפה של מדינת ישראל, שבמידה רבה התאפשרה הודות לפעילותה של הסוכנות היהודית לאורך 90 שנותיה. אני משוכנע שהמשכן ימשיך להשקיף על העשייה הברוכה של הסוכנות היהודית למען אזרחי ישראל ולמען העם היהודי כולו גם במאה
בברכה,
סאם גרונדוורג
היו"ר העולמי של קרן היסוד
השנים הבאות.
12
12


   12   13   14   15   16