Page 13 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 13

לכן, קק"ל הציבה לה כיעד, לעודד את ההתיישבות בקצוות המדינה, על ידי פיתוח וקידום פרויקטים בתחומי החינוך והתעסוקה, בדגש על פיתוח תחומי ההייטק והטכנולוגיה ולהביא לכדי ביסוס מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הזנק. זאת לצד קידום ערכי הציונות, חינוך הדור הבא לאהבת הארץ, חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות, המשך טיפוח
וניהול הריאות הירוקות של מדינת ישראל ועוד.
מאז ועד היום, הישגי המוסדות הלאומיים התאפשרו כי חלמנו בגדול. היינו כהוזים – הפכנו זאת למציאות - אך מלאכתנו לא תמה.
ברכות לסוכנות היהודית לישראל אשר חיה ופועמת מזה 90 שנה. המשך עבודה פורייה ומשותפת למען הגשמת מטרותינו ומימוש חזוננו לטובת העם היהודי ועתידה של מדינת ישראל.
בברכה,
דניאל עטר
יו"ר דירקטוריון קק"ל
11   11   12   13   14   15