Page 12 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 12

לשכת יו״ר דירקטוריון קק״ל
8 בדצמבר 2019
ההיסטוריה של העם היהודי רצופה אבני דרך, מנהיגים ודמויות מפתח אשר פילסו את הדרך עבור כולנו ואפשרו את המציאות בה אנו חיים כיום. לצד זאת, ישנם מוסדות שהם חלק מהמורשת, ומהווים עבורנו תזכורת להיסטוריה ולמסע הארוך שעברנו, ועודנו עוברים כעם יהודי גם בימים אלו.
אחד מסימני ההיכר אשר מגולל וטומן בחובו את ההיסטוריה הציונית של העם היהודי בארץ ישראל הוא בניין המוסדות הלאומיים בירושלים, בו שוכנות הנהלות המוסדות הפועלים למען שימור הציונות ועתידה של המדינה כמדינה יהודית בארץ ישראל - הסוכנות היהודית, קרן היסוד והקרן הקימת לישראל.
קק"ל לצד שותפותיה הטבעיות לדרך, פועלת מאז המאה ה-20 ועד לימים אלו למציאת פתרונות לאתגרי העם היהודי ומדינת ישראל, החל מגיבוש הרעיון הציוני, גאולת הקרקעות וההתיישבות בארץ וכלה באתגרי השעה המשתנים.
אחת המשימות העומדות בפני המוסדות הציוניים כיום, היא המאבק באנטישמיות הגואה ברחבי אירופה וההתבוללות. בעת האחרונה, אין זו משימה פשוטה להיות יהודי החי בגולה, שכן האנטישמיות מרימה ראשה במעטה של אנטי- ציונות. ביטחונם האישי של יהודים ברחבי העולם התערער, וזהו איום אסטרטגי גדול המשפיע גם על קיומה של מדינת ישראל עצמה. עלינו לגדוע כל סממן של אנטישמיות מהשורש, להתלכד כולנו סביב הדגל ולגייס למאבקנו את שאר מדינות העולם. בין יהודי התפוצות למדינת ישראל מתקיימים יחסי גומלין, חוזקנו באחדותנו – יהודים
באשר הם.
כדי לשמור על מדינתנו, מדינה מובילה ומתקדמת, אשר תהווה מוקד עלייה ובית לעם היהודי בכללותו, שמה לה קק"ל למטרה לשקוד על פיתוח הארץ ולהתמודד עם אתגרים שונים, בראשם צמצום הפערים הגדלים בין המרכז לבין הגליל והנגב. זאת מתוך אמונה שרק גליל ונגב איתנים ומשגשגים, יהיו מנועי הצמיחה של המדינה ויובילו לחוסן
אסטרטגי -כלכלי של מדינת ישראל.
קוראות וקוראים נכבדים,
10
10   10   11   12   13   14