Page 154 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 154

בתוך כמה ימים החלו להישמע קולות של חשבון נפש: איפה טעינו? מה עלינו לעשות כדי שמקרים כאלה לא יישנו? אחד הכותבים בנושא זה היה שלום שוורץ, עיתונאי ידוע בירושלים של הימים ההם. במדור "על הפרק" בשבועון ההסתדרות הציונית העולמית "העולם" כתב שוורץ רשימה נוקבת בשם "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים...".
שלוש הנקודות בסוף הכותרת אומרות הרבה. וכך פתח שוורץ את רשימתו:
שיחת היום בירושלים ובארץ כולה: האסון-הכישלון בחצר המוסדות הלאומיים, ובדין שיהא כך, שהכול ישיחו במאורע הדמים ביום ה' שעבר – מפני כמה טעמים. ראשית, זהו כבר השלישי למעשי התקפה עלינו [הקודמים: בניין מערכת העיתון "פלסטיין פוסט" והפיצוץ ברחוב בן-יהודה], מסוג אחר, וכמעט בסביבה אחת. שנית, הפעם הייתה התנקשות לא במוסד או בבניין יהודי סתם, אלא בנקודה שכלפיה רגישים אנו ביותר, כמקום המשמש מרכז לכל מפעלינו הלאומיים, הלב והמוח של מחנה הבונים. ושלישית, כאן אירע
לא רק אסון אלא גם כ י ש ל ו ן [ההדגשה במקור].
בהמשך כתב שוורץ בזהירות כי לאחר שנודעו פרטי האסון שררה הכרה כללית שהיה ליקוי באבטחת הבניין, "שלא עמדנו הפעם על הגובה הראוי. אמנם שמץ הכרה כזו התעורר גם במקרי ההתנקשות הקודמים, אך נוטים היינו לקולא ואילו הפעם נוטה הדעה הכללית לחומרא דווקא". עלינו, כתב שוורץ, לערוך בדק בית כללי, שכן כבר אחרי ההתקפה הראשונה על יהודי ירושלים במרכז היהודי בממילא, מייד לאחר החלטת כ"ט בנובמבר באו"ם, לא הוסקו
המסקנות הנכונות, והיה בכך כישלון. מאז חלפו חודשים והרבה לא נעשה.
"כולנו מעריצים את מגינינו-גיבורינו המוסרים את נפשם יום יום על מזבח המולדת, אך כולנו מרגישים שמשגה כבד היה בהכנסת הנהג הערבי לחצר המוסדות הלאומיים בירושלים".
שוורץ כתב שיש לערוך ביקורת מקיפה ולבדוק את כל פרטי המקרה, ורק לאחריה ניתן יהיה להסיק מסקנות נאותות.
הצעה למניעת מקרים מעין אלה שקרו בירושלים במהלך השבועות האחרונים העלה הפרשן הצבאי של עיתון "הארץ" (שלא הזדהה בשמו) כבר למחרת הפיצוץ במתחם המוסדות הלאומיים. תחת הכותרת "יוקם שירות-ביטחון-שדה" נכתב כי לאחר שלוש ההתקפות על מרכזי היישוב היהודי בירושלים מאז תחילת פברואר 1948 יש להיערך אחרת כדי למנוע חבלות דומות בעתיד. "כשפועלים נגד חבלנים ומרגלים מנוסים, אין להסתפק בשירות של זקיפים בלבד, ויהיו החיילים הטובים ביותר. מצב הביטחון בארץ דורש להקים מייד אגף ביטחון-שדה בכוחות הביטחון שלנו לפי התקן הנפוץ בצבאות הסדירים". שירות כזה, המשיך הפרשן הצבאי, יורכב מקצינים ומסמלים בעלי ניסיון במניעת ריגול ומעשי חבלה. "רק שירות צבאי זה, של משטרה צבאית מיוחדת ומאומנת לשם תפקיד קרבי-ביטחוני מיוחד, יוכל להבטיח את המניעה היעילה ביותר של מעשים דוגמת פיצוץ ה'פלסטיין פוסט', רחוב בן-יהודה ובית המוסדות
ברחביה".
בשבועות ובחודשים הבאים, בעת שהמצור על ירושלים היהודית הלך והתהדק, הוסקו מסקנות, ובניין המוסדות הלאומיים זכה לאבטחה מוגברת. שום מכונית לא הורשתה עוד להיכנס אל הרחבה שלפניו, ומחסומים הוצבו מכל עבריו. בה בעת החלו פעולות השיקום של הבניין. במהלך קיץ 1948 שופץ הבניין ולאחר פחות משנה, בפברואר 1949, הוא אירח את השלב הראשון של הפרלמנטריזם הישראלי: התכנסה בו האספה המכוננת, בחרה נשיא ראשון
והפכה בין כתליו לכנסת הראשונה.
152
152

   152   153   154   155   156