Page 177 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 177

היו גם הפגנות והתכנסויות יוצאות דופן, כמו הפגנת הנשים נגד גזרות "הספר הלבן" במאי 1939, שצעדה ממרכז ירושלים אל בית המוסדות
הרבנית הרצוג (באמצע) ורחל ינאית בן-צבי (משמאל)
175
   175   176   177   178   179