Page 241 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 241

239
בית המוסדות הלאומיים כחלק מהאייקונים הציוניים – לוח מתוך ספרו של דוד טרטקובר "ההכרזה על הקמת המדינה" (1988)

   239   240   241   242   243