Page 243 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 243

יותר, שהייתו ממושכת יותר. וכבר כמעט אין הם מותירים מקום בגן הקפה לעקרות הבית, הנוהגות אף הן לבוא ל"חרמון", עם עגלות תינוקיהן, כדי לרכל יחדיו לתיאבון ברכילות של מחלות ילדות וכביסת חיתולים או לקבוצת הסופרים והמשוררים, המקיפה את ד"ר בראלי, והיא פותחת בדרך כלל בשיחה על תרגומי וירגיליוס
ודנטה ומסיימת במשחק שח, בסיוע "קי ֶב ֶצרס", הנמשך עד לארוחת צהריים דחויה. בבוקר זה, היה מספרם של המינהליים וגרוריהם רב כל כך שהם העיזו ופלשו בלית ברירה לשטח המיועד מששת ימי בראשית לספרות ולשון. אחד מאלה, בכיר מאוד, ישב בסמוך אלינו, כתף דחוקה אל כתף, בלוויית אורחו. לא התרעמתי על כך, משום שאורחו זה, שניתן לי לראותו בפרופיל, ניכר באצילות מראהו, וגון קולו, בדברו, בעל סמכות דווקא משום הססנותו ושלוותו. משום מה נראה משועמם קמעה, ואומנם כעבור זמן מה זנח את מארחו הרשמי, קם ממקומות והצטרף לשולחננו כדי לשוחח על הכול ועל לא כלום עם ד"ר בראלי, שציפייתוהנכזבהלרעולשחחידדהאתחושההומורהיבששלו,המלווהחיוךמּוְמָיה.ודבריונסוביםמעתהעל תולדות הציונות ועל הנהלת ההסתדרות הציונית, מאז היותה ממשלה בדרך ועד היותה לא-ממשלה בלא-דרך. בכל זאת, מאחר שהיה ג'נטלמן בנוסח המסורת העתיקה, נאות להרפות מטרפו הציוני, והציגנו, את האורח האלמוני אציל המראה ואותי זה בפני זה, בכל גינוני הטקס של תחילת המאה. הסתבר, ששמו של האורח הוא
יוחנן רטנר. שאלתיו, אם הוא האדריכל רטנר, שתכנן ובנה את בניין הסוכנות. כן, השיב. מיד לכך, התבונן בי בסקרנות ושאל מדוע הזכרתי בניין זה במיוחד, אם רק משום שאנו יושבים עכשיו, בגן הקפה, ממש מולו? "לאו דווקא", אמרתי. לא יכולתי להחמיא לו ולומר, שבניין הסוכנות דמה לי זה מכבר כאחד הבניינים הנאים ביותר של האדריכלות הישראלית. לכאורה, בניין המיועד אך לאכלס את פקידיהם של "המוסדות הלאומיים" – הסוכנות, קרן היסוד, הקרן הקימת – בהיותם בימים ההם בהנהגת היישוב העברי והציונות. אמנם כן, ממשלה- בדרך. ולאמיתו של דבר, יש בו משום שימוש בצורכי יום יום ובתועלתם, לשם המחשתה האסתטית של אידיאה. הבניין עשוי בקווים ישרים, נזיריים כלשהו, ובוודאי תוכנן בזמנו בניגוד מרדני לסגנון "המזרחי", המונומנטלי והמצועצע כלשהו, שניכר למשל, בבניין הטכניון הישן בחיפה, בתכנונו של אלכסנדר ברוולד או בבנייניו הירושלמיים של האדריכל האנגלי קליפורד הולידיי. הוא ערוך בפשטות נאה, ואין קורטוב שעמום בפשטותו. שכן הוא עשוי – לא במעוקל, אלא בשימוש בנטיות זוויתיות קלות – בצורה של חצי פרסה עגולה, מרכזו מוגבה קמעה. שני האגפים הנשלחים ממנו לכאן ולכאן נמוכים מהחזית המרכזית, והם עוטרים אך אינם סוגרים, על חצר פנימית. מדרגות מובילות מרחוב המלך ג'ורג' אל החצר, והעולה בהן מוצב באחת מול החזית המרכזית. השערים הרחבים על עמודיהם בדיוטה הראשונה, המרפסת הרחבה בדיוטה שמעליה – והמרפסת היא כעין במה, שנבחרי העם מצווים לעמוד עליה כל שעה שיש להם לומר משהו של ערך וקיימא להמוני בני-עמם הנקבצים לעומתם בחצר למטה (ואמנם לכך שימשה באותם הימים, בהם ניתן עדיין לדבר על הציונות בפאתוס ובלא מרכאות). וכך, מסתבר, אין האגפים משמשים אך כמצבור של חדרי פקידות, אלא כעין חומה, המופנמת אל המרכז. בראייה שנייה, אף מתגלה שפשטותם ישרת הקווים אינה פשוטה כל כך. הם אינם סימטריים. כל אחד מהם עשוי בנטיות זווית אחרות, בהגבהות-מישנה של הדיוטות העליונות, בכניסות ובמדרגות משלו. וכך, למרות שרושם השלווה הראשוני של הבניין ככללו אינו נפגם, אין הוא חדגוני כל עיקר, ובריבוי צורותיו המרוסן יש משום דרמטיות. לא יכולתי שלא לצער את פרופ' רטנר ולהוסיף ולומר כי במיקומו הנוכחי של בניין הסוכנות במבואות רחביה, דומה היה שהבניין" חנוק". קומות נוספות הוקמו על שתי קומותיו המקוריות; גדרות גבוהות של סורגי ברזל ושערים גבוהים של רשתות ברזל הסתירו את מראהו מצד הרחוב. הכניסה אל החצר הוסטה הצידה, לפינת רחוב הקרן הקימת, ללא תחושה של עלייה אל החזית. אגפו האחורי, החדש, הצטופף אל עבר בתי המגורים של
241   241   242   243   244   245