Page 59 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 59

מבנים בדגש "היסטורי" בירושלים של תקופת המנדט מימין: בית החולים האיטלקי. משמאל מלמעלה: מוזיאון רוקפלר | בניין ימק"א | מלון המלך דוד
57

   57   58   59   60   61