Page 57 - הבנין שבו נולדה המדינה
P. 57

המרפסת המפורסמת של בית המוסדות הלאומיים. בטקס שצולם ככל הנראה לאחר קום המדינה נראה במרכז בן-גוריון ומאחוריו משה דיין
החלקלקה במגדל דוד, שרטנר הושפע ממנה בתכנון בית המוסדות
מנחם אוסישקין עצי ארזים כמחווה לארז הרצל במוצא, שהיה לאמיתו של דבר ברוש, אבל נקרא בטעות ארז. כזכור, כפי שמסופר בתנ"ך, בעקבות הסכם עם חירם מלך צור הביא המלך שלמה מלבנון עצי ארזים לבניית המקדש, כך שלארז הייתה משמעות סמלית. אוסישקין שתל שני ארזים גם בגינתו הפרטית ברחביה ואלה שרדו שנים רבות עד
שנגדעו כדי לאפשר חניה נוחה לדיירים הנוכחיים.
אף שבניין המוסדות מאופיין כבניין ברוח הסגנון הבינלאומי שילב בו רטנר כמה אלמנטים היסטוריים שכבר הוזכרו. בולטת במיוחד החלקלקה באגף קק"ל שיוצרת שיפוע הדומה לשיפוע החד בבסיס מגדל דוד, אחד מסמלי ירושלים המובהקים. בחומות היסטוריות נבנתה החלקלקה להקשות על אויבים שצרים עליהן לקעקע את המבנה. גם החלון הצר שצורתו חריץ מזכיר חרך ליריית חיצים במבצרים קדומים. רטנר עיצב גם סורג מסוגנן שמגן על הפתח (אלמנט שהוא חזר והשתמש בו במלון "עדן" שבנה במרכז ירושלים). הפרזול ועבודות הברזל בשערים של האגפים עוצבו
55

   55   56   57   58   59